Đăng ký tư vấn
English
Tiếng Việt
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG: 0969.311.088 / 0915.150.582
facebookgoogleyoutubetwiter

THỎA THUẬN DỊCH VỤ

Cập nhật: 21/10/2021
Lượt xem: 740
THỎA THUẬN DỊCH VỤ
 
Kính gửi người dùng: Chào mừng bạn sử dụng Huyết áp 24
 
[Mô tả Thỏa thuận] Thỏa thuận này là một thỏa thuận giữa bạn và Hana-Med về việc sử dụng dịch vụ "Huyết áp 24".
 
[Đọc kỹ] Trước khi bạn bắt đầu sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn nên đọc kỹ thỏa thuận này. Hãy chắc chắn đọc kỹ và hiểu đầy đủ nội dung của từng điều khoản, đặc biệt là các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, áp dụng luật pháp và các điều khoản giải quyết tranh chấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thỏa thuận, bạn có thể gọi đường dây nóng dịch vụ khách hàng Huyết áp 24 0906202115 để được tư vấn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, hoặc bị hạn chế về năng lực dân sự, xin vui lòng đọc thỏa thuận này kèm theo người giám hộ.
 
[Hành động hợp đồng] Khi bạn điền thông tin và bắt đầu sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi theo lời nhắc trên trang, điều đó có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ nội dung của thỏa thuận này. Trong quá trình đọc thỏa thuận này, nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của nó, bạn nên ngừng sử dụng ngay các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng chương trình này sẽ được coi là sự chấp nhận và tuân thủ không kiểm soát đối với tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.
 
1. Nội dung dịch vụ
 
1.1 Nội dung cụ thể của dịch vụ Huyết áp 24 được cung cấp bởi nhà điều hành Hana-Med. Nhà điều hành Huyết áp 24 có quyền thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các dịch vụ mạng bất cứ lúc nào.
 
1.2 Huyết áp 24 chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan, ngoài các thiết bị liên quan đến dịch vụ (như điện thoại di động) và các chi phí cần thiết (như phí lưu lượng điện thoại di động) sẽ do bạn chịu.
 
1.3 Các vấn đề phát sinh bất khả kháng, do điều kiện mạng, đường dây liên lạc, hoặc lỗi của người dùng hoặc các lý do khác không thể kiểm soát dẫn đến bạn không thể sử dụng dịch vụ huyết áp hàng ngày một cách bình thường thì Hana-Med không chịu trách nhiệm tương ứng.
 
2. Quyền và trách nhiệm của người dùng
 
2.1 Bạn có quyền nhập thủ công số chứng minh nhân dân, tên, giới tính, tuổi, số điện thoại di động và các thông tin khác để xác nhận thông tin cá nhân, từ đó bạn có thể xem dữ liệu huyết áp đo được trên ứng dụng Huyết áp 24 và các tính năng khác của ứng dụng.
 
2.2 Bạn sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ y bác sỹ tới từ hệ thống Hana – Med.
 
2.3 Nếu bạn thấy rằng những người dùng khác đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Quy định quản lý của Huyết áp 24, bạn có thể gửi phản ánh tới Huyết áp 24. Nếu bạn có tranh chấp với những người dùng khác vì nội dung được hiển thị bởi Huyết áp 24, bộ tư pháp có thể yêu cầu Huyết áp 24 cung cấp bằng chứng cần thiết theo thủ tục pháp lý.
 
3. Quyền và trách nhiệm của Hana-Med
 
3.1 Hana-Med có nghĩa vụ duy trì hoạt động bình thường của toàn bộ nền tảng mạng trên công nghệ hiện có và cố gắng cải thiện và cải thiện công nghệ để bạn có thể đo huyết áp, xem dữ liệu lịch sử cùng các dịch vụ khác của ứng dụng.
 
3.2 Các lý do bất khả kháng (như hỏa hoạn, lũ lụt, bạo loạn, chiến tranh, thiên tai, v.v.) khiến dịch vụ Huyết áp 24 bị gián đoạn hoặc dữ liệu người dùng bị hư hỏng hoặc mất, v.v., Hana-Med không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 
3.3 Quyền cấp phép: Người dùng cấp cho Hana-Med một giấy phép độc quyền, vĩnh viễn và miễn phí để sử dụng, trao cho Hana-Med quyền (một phần hoặc toàn bộ) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, viết lại, xuất bản, dịch, phân phối, Thực thi và hiển thị tất cả các loại thông tin được đăng bởi người dùng trên trang web hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của họ, hoặc kết hợp các thông tin trên vào các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào được biết đến hiện tại hoặc được phát triển trong tương lai.
 
4. Thay đổi dịch vụ, gián đoạn hoặc chấm dứt
 
4.1 Khi có nhu cầu bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống, Hana-Med sẽ thông báo trước cho người dùng sớm nhất có thể.
 
4.2 Trong bất kỳ tình huống nào sau đây, Huyết áp 24 có quyền chấm dứt thỏa thuận này và chấm dứt dịch vụ của bạn:
 
4.2.1 Bạn vi phạm pháp luật và quy định quốc gia có liên quan hoặc quy định quản lý của Huyết áp 24, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
 
4.2.2 Thông tin cá nhân bạn cung cấp không đúng sự thật;
 
4.2.3 Bạn chiếm đoạt thông tin nhận dạng của người khác và xuất bản thông tin bị cấm;
 
4.2.4 Các tình huống khác trong đó huyết áp hàng ngày cho rằng cần phải chấm dứt dịch vụ. Ngoại trừ tình huống được mô tả trong đoạn trước, Huyết áp 24 có quyền can thiệp hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các dịch vụ mạng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Huyết áp 24 sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ gây ra bởi sự gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ.
 
4.3 Sau khi dịch vụ được thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt, Huyết áp 24 vẫn có các quyền sau:
 
4.3.1 Hana-Med có quyền lưu giữ dữ liệu đo lường lịch sử và hồ sơ hành vi trước đó của bạn;
 
4.3.2 Nếu bạn đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản trên ứng dụng Hana-Med trước khi thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt dịch vụ, Hana-Med vẫn có thể thực hiện các quyền được cung cấp trong các Điều khoản dịch vụ này.
 
5. Quyền riêng tư
 
5.1 Phạm vi áp dụng:
 
5.1.1 Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, thông tin cá nhân được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.
 
5.1.2 Dữ liệu cá nhân của bạn thu được từ các nguồn khác thông qua huyết áp hợp pháp hàng ngày.
 
5.2 Bảo mật thông tin:
 
5.2.1 Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là một chính sách cơ bản của Hana-Med. Hana-Med đảm bảo không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân và dữ liệu sức khỏe cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp sau: có được ủy quyền rõ ràng của bạn trước; Phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan, phù hợp với yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan, để bảo vệ lợi ích của công chúng, để duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của huyết áp hàng ngày.
 
5.2.2 Hana-Med có thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các dịch vụ mạng có liên quan. Trong trường hợp này, nếu bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như Hana-Med, Hana-Med có quyền sử dụng thông tin của bạn cung cấp cho bên thứ ba.
 
5.3 Sử dụng thông tin:
 
5.3.1 Với lý do không tiết lộ thông tin nhạy cảm của bạn, Hana-Med có quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng thương mại cơ sở dữ liệu người dùng.
 
5.3.2 Với mục đích phục vụ người dùng, Hana-Med có thể cung cấp dịch vụ cho bạn bằng cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi cho bạn thông tin hoạt động và dịch vụ.
 
6. Từ chối trách nhiệm
Hana-Med sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các khiếm khuyết khác do bất khả kháng hoặc Hana-Med không kiểm soát được, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm tổn thất và tác động gây ra cho bạn.
 
7. Bồi thường vi phạm hợp đồng
Bạn đồng ý bảo vệ và duy trì các lợi ích của Hana-Med và những người dùng khác. Nếu bạn vi phạm lợi ích Hana-Med hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác do bạn vi phạm Pháp luật hoặc Quy định quản lý của Huyết áp 24, bạn đồng ý chịu trách nhiệm về các thiệt hại do bản thân gây ra.
 
8. Thay đổi điều khoản
8.1 Hana-Med có quyền thay đổi hoặc xoá bỏ các quy định của Quy định quản lý của Huyết áp 24 theo tình huống dịch vụ. Huyết áp 24 sẽ nhắc bạn về việc sửa đổi nội dung thông qua các phương pháp thích hợp.
8.2 Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi được thực hiện trong Quy định quản lý của Huyết áp 24, bạn có quyền ngừng sử dụng dịch vụ. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn được coi là chấp nhận những thay đổi tại điều khoản dịch vụ được thực hiện bởi Hana-Med.
 
9. Thẩm quyền pháp lý
 
9.1 Việc thiết lập, thực hiện và giải thích các điều khoản dịch vụ và giải quyết tranh chấp này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam.
9.2 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên liên quan đến nội dung của các điều khoản dịch vụ hoặc việc thực hiện của họ, cả hai bên sẽ cố gắng giải quyết chúng thông qua đàm phán thân thiện, nếu đàm phán thất bại, một trong hai bên có thể đệ đơn kiện lên tòa án nhân dân tại trụ sở của Hana-Med – Nhà điều hành Huyết áp 24.
 
10. Các quy định khác
 
10.1 Các Điều khoản dịch vụ này tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và Hana-Med về các điều khoản dịch vụ và các vấn đề liên quan khác. Ngoài các điều khoản dịch vụ, không có quyền nào khác được cấp cho các bên đối với các điều khoản dịch vụ.
10.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này hoàn toàn không hợp lệ hoặc một phần hoặc không thể thực thi được vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc.

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn
 • Tư vấn viên 2
  Ms. Phương
  Điện thoại: 091 515 0582
   Zalo,viber: 091 515 0582
 • Tư vấn viên 1
  BS.Sơn
  Điện thoại: 0866 847 115
   Skype: BS.Sơn
   Zalo,viber: 0866 847 115
Đăng ký lịch tư vấn trực tuyến
( Hãy gọi 0969.311.088 / 0915.150.582 hoặc gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí )
Đăng ký Hủy bỏ Ô có dấu * bắt buộc phải điền đủ thông tin
Bình luận Facebook
Bình luận Google+
Các tin liên quan
Thư viện hình ảnh
Các ảnh du lịch
Ngày đăng: 07/02/2018
Lượt xem: 2972
Gửi xe ôtô, xe máy miễn phí
Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ: Số 6 Yecxanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tư vấn: 0969 311 088 - 0915 150 582 (Ms. Phương)
Website: hana-med.com - Email: support@hana-med.com
Liên hệ với chúng tôi

nha khoa lavita

Địa chỉ: Số 6 Yecxanh, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: 0915.150.582
Hotline: 0969.311.088 / 0915.150.582
Email: support@hana-med.com
Website: hana-med.com 
Facebook: Điều trị ung thư và Tế bào gốc tại Nhật Bản

nha khoa lavita

Bản quyền thuộc về hana-med.com . All rights reserved.
Quý khách có nhu cầu đăng ký khám, vui lòng điền thông tin theo form bên dưới và gửi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!
ĐĂNG KÝ
NHẬP LẠI
Ô có dấu * Bắt buộc phải điền đủ thông tin
Tổng truy cập: 922.791
Số người online: 1
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
0915.150.582
 • Tư vấn viên 1Tư vấn viên 2Điện thoại: 091 515 0582Zalo, viber: Ms. Phương
 • Tư vấn viên 2Tư vấn viên 1Điện thoại: 0866 847 115Skype: BS.SơnZalo, viber: BS.Sơn
1